Tutustu innostajaan ja mahdollistajaan!

Autan ihmisiä onnistumaan, mahdollistan asioita tapahtumaan.

Näillä sivuilla kerron osaamisestani tuotannon, fasilitoinnin, viestinnän, kulttuurin ja erilaisten alojen rajapinnoilla ja ihmisten yhteistoiminnassa toimivien projektien parissa.

Tulokulmanani on mukaan innostaminen, kuulluksi tulemisen ja toimijuuden mahdollistaminen ja monialaisuuden rikastuttava voima. Työtteenani osallistavuus, dialogisuus ja yhteiskehittäminen. 

Hyvinvointimuotoilua arkeen!

Elina Ala-Nikkola, kulttuurituottaja YAMK (Master of Culture and Arts)
elina.alanikkola@gmail.com